Hej, vad behöver du hjälp med? | 070-592 52 21 | info@hjalpreklambyra.se

Grafisk profil

Logotyp

En logotyp består av text satt i ett speciellt typsnitt, ofta ihop med en unikt framtagen symbol i linje med företagets affärsidé. En hel del tid omfattar research, tanke och skissarbete för att ta fram en seriös logotyp. Logotyp textbaserad (utan symbol) passar bra för verksamheter med kort, tydligt namn som förmedlar något i sig själv. Logotyp med symbol är vanligare och täcker fler områden.

Din logotyp är ditt företag. Din logotyp representerar oavsett sammanhang dig, ditt företag och företagets hela verksamhet – dygnet runt. När du eller någon representant för ditt företag inte är på plats ska företagets logotyp berätta för nya och gamla kunder vilken verksamhet ditt företag driver samt varför de ska välja just er.

Logotypen ska vara den bärande delen i företagets grafiska profil och passa för både stort och litet format i svartvitt och profilfärger. Logotypen kan varieras i sina olika visningslägen beroende på den bakgrund som logotypen appliceras mot, samt i vilket sammanhang.

Grafisk profil

För att företaget ska uppfattas professionellt, tydligt och kännas igen, skapar man ett grafiskt regelverk. Allt från val av bokstäver, typografi, grafisk design, till rätt känsla på bilder för ett enhetligt helhetsintryck. Det går att göra en grafisk profil mer eller mindre omfattande, ofta som ett litet, mellan eller stort profilpaket. Hjälp Reklambyrå erbjuder även helt skräddarsydda profil lösningar.

Profilprogram

Ett företag uppfattas på ett speciellt sätt av dess omgivning, vare sig de vill eller inte. All kommunikation med företaget har betydelse för vilken uppfattning som förmedlas. Det kan exempelvis röra sig om personalens uppträdande gentemot kunder men även hur företagets trycksaker är utformade.

Ett företag bör sträva efter att skapa ett igenkännande hos sina kunder. Kunden ska veta direkt de ser en annons eller ett annat dokument vem det kommer från. För att lyckas med detta använder man sig av så kallade profilprogram – en manual av mallar och regler om hur exempelvis företagets trycksaker och profilkläder kan/ska se ut. Det ska med andra ord finnas en röd tråd i all kommunikation som förmedlar företagets känsla/värderingar ut till kund och omgivning. För att uppnå detta bestämmer man exempelvis vilka typsnitt och färger som ska användas samt hur bilder och text ska vara placerade i förhållande till logotypen och så vidare.

Utvecklingen av en profil skall stärka bilden av företaget. Färgvalet baseras på att färgerna ska både harmonisera och kontrastera med varandra och mot den bakgrund som de kommer att ses mot. Färgvalet återfinns i grafiska material som logotyp, visitkort och övrig marknadsföringsmaterial.

Vad är ett varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina kunder. Du känner säkert till många varumärken som du köper själv just för att du känner igen dem.

Framgångsrikt företagande

Hjälp Reklambyrå är första hjälpen till goda samarbeten och framgångsrikt företagande. Hjälp jobbar utifrån filosofin att bygga fina relationer med kundkompisar, samarbetspartners och branschkollegor där vi alla har en vinning med att samarbeta.

Hjälp Reklambyrå är en kreativ, flexibel och personlig frilansbyrå med goda möjligheter att vara behjälplig i skräddarsydda projekt och uppdrag efter önskemål och behov.

Posted in

Arkiv